Wedstrijdreglement

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de wedstrijd 'raad & win' (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Finesse Car Care.

Artikel 1:

De Organisator 
De Wedstrijd wordt georganiseerd door Finesse Car Care, Tuinwijkstraat 42, Zelem (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2:

Voorwaarden 
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België, Nederland en Luxemburg wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt. 
De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.  

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie. De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mailberichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.   De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.   

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3:

Looptijd van de Wedstrijd 
Begin van de Wedstrijd: [26-03-2018] 
Einde van de Wedstrijd: [07-04-2018]

De prijs wordt uiterlijk op  [14-04-2018] aan de winnaars meegedeeld.

Artikel 4:

Deelname 
Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer vóór 7 april 2018 23u59 zijn e-mailadres achterlaten op de website en de facebook- of instagrampost van Finesse car care en/of Monstershine Belgium/Benelux liken.

Artikel 5:

De prijs 
De winnaar wint een pakket met onderhoudsproducten voor de wagen, bestaande uit:

  • 1 soor apple shampoo 500ml
  • 1 Lemon Ice Wheel cleaner 500ml
  • 1 Biberry geurverfrisser 500ml
  • 1 microvezeldoekje
  • 1 Finesse car care mok + chocolade eitjes

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen. De winnaar dient de prijs zelf af te halen bij Finesse Car Care (Tuinwijkstraat 42 in Halen).

Artikel 6:

De Winnaars
De winnaar is de eerste persoon die het juiste antwoord op de vraag instuurt.

Artikel 7:

Wetgeving 
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Hasselt.

Sluiten (esc)

Gratis verzending

Gratis verzending op alle bestellingen vanaf €70!

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoek

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.
Shop nu